Skip to content Skip to footer

Stafi i bibliotekës është i gatshëm tju ndihmojë!

Biblioteka siguron akses të lirë dhe të barabartë për të gjithë frekuentuesit, vizitorët, lexuesit. Ato mund të gjejnë informacion nëoërmjet skedarëve tradicionalë (alfabetikë dhe ssitematikë), kartotekës krahinore, skedarit të albanologjisë, buletinëve, burimet referative, bibliografike të ndryshme, asistencës së punonjëseve etj. Në varësi të specifikës së materialit apo informacionit që kërkohet, kërkesa mund të përfundojë brenda ditës ose në 24 orë. Biblioteka është me fond pjesërisht të mbyllur. Koleksionet e periodikëve, libri francez, koleksionet si: Studime Filologjike, Studime Historike, Nëntori, Gjuha jonë, Kultura Popullore, Fletore Zyrtare dhe shtypi korent mund të kërkohen dhe shfrytëzohen përsonalisht nga lexuesi, ndërsa libri shqip, i huaj dhe albanologjia (ku përfshihen dhe periodikët deri në vitin 1944) shërbehen nëpërmjet bibliotekareve.

 

Shërbimet e ofruara