Skip to content Skip to footer
No Image Available

Fletore shënimesh e gjysës së parë të shek. XIX.

 Autori: Simoni prej Elbasanit - Simon Kazanxhiu  Zhanri: Dorëshkrime  Botuar në: 1922  Faqe: 269  Vendi: Elbasan  Gjuha: Shqip  Lexo
 Përshkrimi:

 Back