Skip to content Skip to footer
No Image Available

Kodik i shtëpisë (familjes) Popa n’Elbasan

 Autori: Dhimitër Shutëriqi  Zhanri: Dorëshkrime  Botuar në: 1949  Faqe: 43  Vendi: Elbasan  Gjuha: Shqip  Lexo
 Përshkrimi:

 Back