Skip to content Skip to footer

Dita Botërore e Drejtësisë Sociale

“Nëse je i lirë, duhet të lirosh dikë tjetër. Nëse ke pak pushtet, atëherë detyra jote është të fuqizosh dikë tjetër.”
Toni Morrison

* 20 shkurt – Dita Botërore e Drejtësisë Sociale njeh nevojën për të përkujtuar dhe nxitur të gjitha përpjekjet për të luftuar papunësinë, përjashtimin social dhe varfërinë. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pranon se zhvillimi social dhe drejtësia sociale janë të domosdoshme për arritjen dhe ruajtjen e paqes dhe sigurisë brenda dhe midis kombeve dhe se, nga ana tjetër, zhvillimi social dhe drejtësia sociale nuk mund të arrihen në mungesë të paqes dhe sigurisë, ose në mungesë të respektimit të të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.

#socialjustice #socialreformer #socialresponsibility

Leave a Reply