Skip to content Skip to footer

Ambjentet e leximit dhe PC

Biblioteka siguron ambjente të përshtatshme për lexuesit dhe frekuentuesit e saj sipas interesave të tyre. Janë në shërbim të lexuesve:

Salla e leximit – me afërsisht 60 vende.

Salla e periodikut – me 8 vende.

Salla e albano-ballkanologjisë – 8 vende.

2 kompjutera për Këndin Arkivor të DPA.

Në bibliotekë ofrohet internet falas.

Leave a Reply