Skip to content Skip to footer

Manjola Hatellari

Drejtoreshë

Shpërndarja e stafit

Gjatë gjithë historisë së ekzistencës së saj, Biblioteka Elbasan ka qenë dëshmitare perpjekjesh e angazhimi intelektual e qytetar të shumë brezave që kanë punuar e kontribuar në këtë bibliotekë. Ky angazhim ka qenë dhe vazhdon të jetë për ruajtjen, pasurimin dhe vënien në shërbim të komunitetit të gjithë dijes dhe informacionit që ajo disponon.

Sot biblioteka ka 15 punonjës. Këto janë të shperndarë në sektorët përkatës :

1.Drejtoria.

2.Sektori i shërbimit për të rritur. Në këtë sektor bëhet regjistrimi i përdoruesve, plotësimi i kërkesave të tyre për libra dhe gazeta.

3.Sektori i shërbimit për fëmijë.

4.Sektori i informacionit. 

5.Sektori i Albanologjisë. Shërbim, ruajtje, pasurim dhe përpunim i materialeve të albanologjisë. 

6. Sektori i pasurimit, klasifikimit, katalogizimit dhe bibliografisë, i hedhjes së bazës së të dhënave etj.

7.Qendra e internetit dhe digjitimit.

8.Sektori i libërlidhjes.

9.Sektori i mirëmbajtjes dhe higjenës.

Në shërbim të lexuesve!

Për cdo pyetje që mund tju lindë apo kërkesë për materiale, stafi i bibliotekës është i përgatitur tju ndihmojë.

Na shkruani në adresën e emailit të bibliotekës ose vizitoni bibliotekën dhe ne do të përpiqemi ti japim përgjigje pyetjeve tuaja.

Parimet tona

Bashkëpunim

Biblioteka publike Elbasan është e angazhuar në bashkëpunime ndërinstitucionale, lokale dhe rajonale. I një rëndësie të veçantë është binjakëzimi prej gati 20 vjetësh me Bibliotekën Komunale të Prizrenit.

Dedikim

Puna jonë është e orientuar në shpërndrajen e dijes dhe tërheqjen drejt librit, ku targeti ynë janë moshat e reja.

Ekspertizë

Biblioteka jonë, edhe pse tradicionale në infrastrukturë dhe një pjesë të shërbimeve, punon fort për të edukuar tek të rinjtë dhe lexuesit të mësuarit dhe lexuarit gjatë gjithë jetës.

Inovacion

Gjithëpërfshirja nëpërmjet aktiviteteve të larmishme, promovimi, prurjeve të reja si dhe digjitimit të materialeve bibliotekare. Sot ka një tendencë për të rritur kategorinë e përdoruesve që janë në distancë nga biblioteka, dhe për rrjedhojë, për të zgjeruar fushën e aksesit në informacionin e bibliotekës.

Rezervoni një ambjent

Përdorni butonin e mëposhtëm për të rezervuar një hapësirë studimi.